Syndrom smutného klauna: Proč ti, co se zdají nejveselejší, často nesou ta nejtěžší břemena?

Dává důvod k úsměvu, zatímco sám uvnitř pláče. S několika šípy v zádech ošetřuje druhé, jako by jemu samotnému nic nebylo. Smutný klaun představuje zajímavý paradox, kdy štěstí, smutek, síla a bolest fungují souběžně.

Portidea. humor, úsměv, klaun

Roste s humorem empatie?

Některé zdroje tvrdí, že ti, kteří mají smysl pro humor a chuť rozesmát druhé, jsou více empatičtílépe se umí vyrovnat se smutkem. Tento názor se opírá mimo jiné o tezi, že smutek a radost jsou v mozku silně propojeny. Souhlasí s tím také mnozí psychologové. Podle nich smutek bez štěstí a štěstí bez smutku nemůže existovat a vzájemně se ovlivňují. Např. s pomocí humoru. Ten umí zmenšit smutek a zvětšit radost. Lidé, kteří mají tyto cesty dobře zmapované, mohou vykazovat vyšší pochopení a cit vůči svému okolí.

Smutný klaun, slzy skryté za úsměvem

Lidé zpravidla nemají rádi nejistotu. Dokonce i vyznavači dobrodružného poznávání neprobádaných částí džungle nebo povrchu Měsíce tíhnou k tomu udělat si co nejdříve na situaci/člověka názor. Vědět. Proto může být obtížné připustit, že za mnohými známými úsměvy mohou být slzy nebo že ani u našich nejbližších nemůžeme nikdy vědět tolik, abychom mohli hodnotit či soudit.

I známý komik nás může překvapit hloubkou svých emocí
a tíhou svých břemen.

 

Znáte obrázek, na němž klečící osoba s několika šípy v zádech pomáhá druhé, která má jen jeden? Autor obrázku nutkání „vždy pomáhat“ připisuje především typu osobnosti INFJ, nicméně zřejmě se vyskytuje napříč všemi osobnostními typy.

INFJ Portidea
Zdroj obrázku: Instagram infjmysteria

V praxi je hlavním problémem, že nikdy nevíme, kolik „šípů“ má ten druhý. Smutní klauni zpravidla zapomínají na vlastní zranění. Pokud nejsou v piercingovém studiu, díry si nepočítají. Jednoduše nasadí úsměv a dělají, co můžou, aby byl svět lepším a veselejším místem. Hojí nás. Jsou protipólem sobců, egoistů, narcistů, manipulátorů, podvodníků. Ti naopak (dříve či později, povětšinou nárazově) úmyslně způsobují pláč, stres, smutek, bolest.

Věda štěstí, smutku a humoru

Aniž bychom se vydávali cestou krystalů a tanců v lese při úplňku, můžeme říci, že smutek a radost nás ovlivňují i fyzicky. Podle studií se při radosti uvolňuje např. hormon endorfin. Při smutku zas vyvstane kortizol. Tyto hormony (a nejen ty) mají vliv na naši kondici a zdraví. Ukázkovým příkladem může být rychlost našeho tepu, dýchání…  Avšak zkoumá se mnoho dalších potenciálních spojitostí (smutek → špatná pleť, křeče, vyšší hladina cukru, nižší imunita apod.).

Podle vědců lidé s určitým smyslem pro humor (ne s agresivním či urážejícím) mají zdravější sebevědomí, lepší sebekontrolu, produktivitu, stabilnější, pozitivnější psychiku a menší sklony k depresi. „Studie z Northeastern Univerzity zjistila, že dobrovolníci, kteří sledovali komedie, byli lepší při řešení hádanky založené na kreativním myšlení.“ Nárůst kreativního myšlení zaznamenala též studie zkoumající, kolik účastníků zvládne vymyslet zajímavý titulek do magazínu. Humor se postaral o 20% nárůst kreativních nápadů.

Proč smutný klaun nedá na humor dopustit?

Jak bylo výše zmíněno, radost a humor přináší mnoho benefitů. Smutní klauni skrze humor získávají a rozdávají pocit radosti. Nabízejí a motivují k novým perspektivám, dodávají sílu vyrovnat se s těžkostmi života. Humor má potenciál posloužit jako štít před bolestí a traumaty. Odvrátí pozornost, odlehčí situaci.

Smích je nejlepší lék pro duši.
Autor neznámý

 

Přestože se to někdy může zdát jako pouhá hra, komici, vtipálci a další se skrze humor uzdravují. Humor pomáhá vyrovnat se s bolestí a snižuje stres. Pakliže lidé mají problém otevřít se, mohou pomaloučku prostřednictvím humorných poznámek poukázat na to, co se u nich děje. Komici většinou vychází z pravdy, o níž se obtížně mluví. Díky tomu můžeme skrze humor „probrat“ velmi zajímavá témata. Kreativně a s úsměvem.

Postrádáme-li ve světě lásku, milujme. Pokud máme pocit, že radosti je pomálu, rozveselujme druhé. Buďme tím, co nám chybí.

 

Jelikož smutní klauni obvykle na vlastní kůži prožívají/prožili smutek a trápení, věnují zvýšenou pozornost radosti druhých. Mohou v humoru nacházet smysl života. Stejně tak jako v jiné pomoci filantropovéaltruisti, kteří mohou být zároveň smutnými klauny. To vypovídá o lidské odolnosti a schopnosti najít pozitiva i v těžkých chvílích

Nepodceňujme rozmanitost lidí a jejich emocí

Vzhled, první dojem, dokonce i naše domněnky mohou klamat. Úsměv nemusí být falešný, přesto může mít několik rovin.

Radost a smutek jsou součástí našich životů. Máme-li štěstí, najdeme v naší blízkosti i (smutné) klauny. Buďme k nim laskaví a pozorní. A to i v případě, že jimi jsme my sami.

Lidé, kteří věnují čas, peníze nebo podporu druhým, bývají šťastnější a spokojenější.

 

Máte u sebe nějakého smutného klauna? Hrdinu, co rozesměje či jinak pomáhá, ačkoli je sám raněn? Nebo jste jím třeba i vy sami?

 

Zdroje: Psychologytoday, Big Think, Elidaily, wikipedia, learning-mind, ncbi

Potěšte své okolí, rozvíjejte debaty, stimulujte mysl. Sdílejte článek na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Napsat komentář