Vliv rodiny na osobnost: Ovládají vás negativní zděděné vzorce chování? Máme 4 tipy, jak je změnit

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuRozvoj
  • Čas na čtení:7 min. čtení

Rodina je stěžejní místo, kde poznáváme, jak funguje svět kolem nás a kde se formují naše návyky a chování. A rodiče jsou naši učitelé. Právě oni jsou pro nás obrovským vzorem a mají vliv na to, jakou osobností se staneme. Nic nového pod sluncem, že?

Vliv rodiny a rodinné vzorce chování Portidea

Rodinný život se často jeví jako pohádka plná lásky a porozumění, ale realita bývá o něco složitější. Pod pokličkou zdánlivě idylických vztahů se skrývá celá řada tajemství, které ovlivňují naše životy. Jedním z klíčových prvků rodinné dynamiky je to, jak rodiče předávají své hodnoty a chování dalším generacím.

 

Jak rodinné vzorce formují naši budoucnost

Představte si, že se procházíte lesem. Každý strom reprezentuje jednu rodinu a jeho kořeny symbolizují členy rodu po mnoho generací. A stejně jako hluboké kořeny formují ten veliký strom, naši předci modelují (a přímo ovlivňují) přítomnost i budoucnost naší rodiny. Další hezké přirovnání, které propojuje členy rodiny napříč generacemi, je k neviditelné dlouhé niti.

Rodina je totiž prvním kolektivem, kam je dítě zařazeno, a to bez možnosti volby. Děti okoukávají a přebírají chování svých rodičů, protože je to pro ně přirozený způsob, jak se to naučit. Behaviorální vzorce představují určitý způsob myšlení, jednání a reakcí a mají kořeny nejen v tradicích a hodnotách předků, ale také v individuálních zkušenostech každého jednoho člena.

 

Přenosy vzorců aneb buďte jako rodič tím správným příkladem

Jedním z klíčových způsobů, jak se tyto vzorce přenášejí, je přímá výchova. Rodiče často vychovávají své děti podle toho, jak byli vychováni oni sami. To znamená, že si převezmou způsob komunikace a postoje svých rodičů, které sami zažili v dětství a aplikují je na své potomky. A tak se kruh uzavírá. Nebo se točí dál?

Dalším způsobem, avšak neméně důležitým, jak se vzorce chování přenášejí, je modelování, nebo také nepřímý vliv rodičů. Děti často kopírují jejich chování, protože je považují za své hlavní vzory. Když matka nebo otec vyjadřují určité postoje nebo reakce na situace, děti to automaticky považují za normální a přirozené chování a dělají to tak také.

Například pokud rodiče projevují respekt k druhým, pravděpodobně i z dětí tak vyrostou respektující bytosti. Jsou-li rodiče milující, trpěliví a podporující, je velká šance, že děti se jednoho dne budou chovat také tak. A pokud rodiče aktivně ukazují zájem o vzdělání, motivuje to děti ke studiu. Tímto způsobem zakořeněné vzorce plují skrz generacemi a tvoří tak rodinnou identitu.

 

Změna vzorců je obtížná, ale není nemožná!

Je však důležité si uvědomit, že vzorce chování nejsou vždy jen pozitivní. Některé rodiny nesou břemeno negativních vzorců a bohužel se děje, že je přenáší na vlastní potomky. Byť i neúmyslně.

Pokud vám teď zatrnulo a říkáte si, že možná také nemáte vždy adekvátní reakce a chování vůči svým dětem, nezoufejte. Není všem dnům konec a naděje na lepší zítřky stále existuje. Uvědomění si těchto negativních vzorců a jejich dopadu může vést k přehodnocení vlastního chování a vzniká tak potenciál a prostor pro zlomení této cyklické dynamiky. Aktivní snahou mohou rodiče přerušit nežádoucí chování a nahradit ho zdravějším přístupem. Tím mohou přeorganizovat rodinnou dynamiku a vytvořit nové udržitelné základy pro šťastný a zdravý vývoj svých dětí. Klíčové je tedy následování pozitivního vzoru.

A ačkoliv tyto negativní vzorce mohou být silné, odolné a hodně hluboko zakořeněné (vzpomeňte si na přirovnání k lesu a stromům), není nemožné je překonat a přetransformovat. Rodina tak má plný potenciál stát se pro děti opravdu bezpečným domovem.

 

4 tipy, jak na uvědomění a pochopení přenosu mezi generacemi

1.    Zmapujte rodokmen

Kromě toho, že v rodokmenu třeba odhalíte slavné předky, můžete díky němu lépe pochopit vztahy mezi členy rodiny a rozpoznat zažité vzorce chování. Zaměřte se také na opakované a netypické události, např. rozvody nebo problémy s duševním zdravím, a hledejte mezi nimi spojitosti.

2.    Promluvte si se staršími členy rodiny

Příběhy o dětství, životě, hodnotách a naučených lekcích mohou poskytnout neocenitelný pohled na opakující se rodinné vzorce. Naši prarodiče přece mají úplně jiný pohled na svět než my a jejich zkušenosti nám mohou pomoci porozumět.

3.    Zavzpomínejte na své dětství a analyzujte vlastní rodinu

Zamyslete se nad emocionálním prostředím ve vaší rodině. Převládá v ní pozitivní nálada nebo to naopak bylo místo plné dusna a bouří? Jakým způsobem komunikovali mezi sebou jednotliví členové? Tyto poznatky vám mohou pomoci lépe porozumět vašemu vlastnímu chování a reakcím a odhalí jejich původ.

4.    Pochopte sílu individuality

Při rozpoznávání vzorců je důležité mít na paměti, že každý člen rodiny má svůj vlastní charakter a reaguje na prostředí trochu jinak. Někteří jsou snadněji ovlivnitelní, jiní naopak rezistentní. Lidé se během života vyvíjejí a mění, protože na ně působí různé vlivy, a to nejen z rodiny, ale i z okolního prostředí.

 

Nerezignujte na svůj osud

Naše rodinná historie formuje, kým jsme. A i přes tíhu rodinného dědictví se v nás skrývá potenciál pro osobní transformaci a uzdravení. Rozluštěním silně zakořeněných rodinných vzorců získáme lepší vhled do naší minulostiposilujeme se, abychom vytvořili co nejzdravější emoční prostředí pro budoucí generace.

 

Zdroj: psychologytoday.com

 

„Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti.“
Charlie Chaplin

 

Potěšte své okolí, rozvíjejte debaty, stimulujte mysl. Sdílejte článek na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Napsat komentář